ติดต่อ สคทส.

business สถานที่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

แผนที่การเดินทาง

phone เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์ 0-2441-0909 โทรสาร 0-2849-6099 (ศาลายา)

โทรศัพท์ 0-2354-4333 โทรสาร 0-2354-7333 (พญาไท)

email Email

deancitt@gmail.com

ICT Social Network