ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้

สภาคณบดี IT ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา IT คุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปีนี้ จาก 18 สถาบันทั่วประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม IT404 คณะ ICT ม.มหิดล