สภาคณบดี IT ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้

สภาคณบดี IT มีมติร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้กับศูนย์ช่วยเหลือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560